Paszport roślin - EEC

Sadzonki posiadają Paszport roślin - EEC wydany przez: Państwową Inspekcje Roślin i Nasiennictwa.

Nie kupuj nigdy materiału szkółkarskiego bez Paszportu!!

Sadzonki takie nie mogą być dopuszczone do obrotu.

Facebook