Szkółka

Uprawa winorośli:

 

Winorośl szlachetna (winorośl właściwa) to krzew pnący o bardzo cenionych owocach. Kwitnie w czerwcu, a owoce dojrzewają  od końca sierpnia do końca października.

 

 

Stanowisko:

 

Przy uprawie winorośli bardzo ważny jest wybór stanowiska na plantację. Najkorzystniejsze są pola lekko nachylone (10%) w kierunku południowym, południowo-zachodnim lub zachodnim. Dna dolin są niewskazane. Wszystkie odmiany można uprawiać pod osłonami. Na południu i zachodzie Polski udają się odmiany wczesne, średniowczesne oraz późne. Na północy kraju doradza się sadzenie odmian wczesnych. Korzystne dla plantacji jest posiadanie osłon od wiatrów wschodnich i północnych.

 

 

Gleba:

 

Winorośl może zadowolić się dowolną glebą, ale są pewne prawidłowości.  Na glebach żyznych, wilgotnych przyrost masy zielonej jest bardzo duży, owoce są większe i plon jest obfity, powoduje to jednak późnijesze wchodzenie w stan spoczynku zimowego. Na glebach słabych i suchych przyrost masy jest słaby, owoce są małe i mniej liczne, lecz często słodsze, a krzewy są lepiej przygotowane do zimowania i rzadziej przemarzają. Optymalna gleba to gleba żyzna, głęboka i gliniasta, lekko wilgotna z możliwością nawadniania (np. rzeka lub staw w pobliżu) w okresie od maja do połowy sierpnia.       

 

 

Zakładanie plantacji:

 

Zakładając plantację nalży grunt starannie odchwaścić i nawieźć oraz zbudować konstrukcje podtrzymujące rośliny. Zagęszczenie na plantacji nie powinno przekraczać 1 rośliny na m2.

 

 

Pielęgnacja:

 

W ciągu sezonu wegetacyjnego winorośle wymagają około 4-5 zabiegów cięcia lub przycinania. Nie przycinana winorośl wyradza się i przestaje owocować.

 

Cięcie zimowe - w wyniku którego pozostają tylko pędy (łozy) owocujące.

Cięcie wiosenne - gdy usuwa się pędy słabe i te, które nie zawiązały owoców.

Cięcie letnie - skracanie pędów z owocami za 6 liściem licząc od grona oraz skracanie pasierbów za pierwszym liściem. Cięcie letnie powtarza się w miarę potrzeby.

 

Łoza - pęd zeszłoroczny, z którego wyrastają  pędy owocujące.

Pędy na odtworzenie - silne pędy wyrastające z głównego pnia nie dające owoców.

Pasierb - pędy wyrastające z kątów liściowych pędów jednorocznych.

Oczko - pąk z którego wyrosną młode pędy i liście.

 

 

Prowadzenie winorośli - pojedynczy sznur Goyota

 

1 rok:

 

 

a - sadzonka posadzona jesienią poprzedniego roku

b - pęd sadzonki skrócony wiosną do 4-5 oczek

c - sadzonka w drugiej połowie maja  lub posadzona w maju przed przycięciem

d - roślina po przycięciu - pozostawimy dwa najsilniejsze pędy

 

2 rok:

 

 

a - roślina wiosną przed przycięciem

b - roślina po przycięciu, jeden z pędów przycina się nad 2-3 oczkiem, drugi pęd przygina się poziomo nad ziemią na wysokości wygodnej, ale nie mniej niż 40cm

c - roślina latem, z pnia pozwala się wyrosnąć dwóm pędom (e) na odnowienie, z łozy (f) wyrastają pędy, które skraca się za szóstym liściem licząc od owoców

d - pędy wyrastające z kątów liściwych skraca się za pierwszym liściem

 

3 rok i następne lata:

 

 

a - krzew wiosną, wycina się całą łozę (d)

b - krzew po przycięciu, miejsce łozy (d) zajmuję pęd (f), drugi pęd  (i) przycina się 2-3 oczka

c - krzew latem, pędy na odtworzenie (h), pędy owocujące (g) wyrastające z łozy przycina się za 6 liściem licząc od grona, pędy, które nie zawiązały gron wyłamuje się całkowicie

 

 

Facebook